Produsul are garantie 12-24 luni, in situatia respectarii conditiilor de transport, manipulare, depozitare si exploatare.

Garantia se refera la defectele aparute din eventuale vicii ascunse/ imposibil de detectat la momentul vanzarii si nu se extinde asupra partilor casabile care pot suferi deteriorari din transport/ manipulare defectuoasa / montaj sau intretinere defectuoase.

Garantia nu se acorda produselor depozitate, asamblate sau instalate incorect, folosite inadecvat sau in alte scopuri, alterate sau curatate prin metode improprii sau cu substante neadecvate.

Garantia nu se acorda daca produsul a fost depozitat in aer liber sau in mediu coroziv.

In cazul solicitarii de reparatii/inlocuire in perioada de garantie, cumparatorul va trebui sa prezinte produsul insotit de factura/chitanta de la unitatea de unde a achizitionat produsul. Cumparatorul are obligatia respectarii instructiunilor de montaj/utilizare/intretinere, in caz contrar produsul isi va pierde garantia.

Pierderea garantiei:
– Neprezentarea facturii/chitantei/bonului fiscal.
– Nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de transport/manipulare/depozitare/instalare.
– Încredinţarea produsului spre folosire persoanelor minore, persoanelor cu handicap sau persoanelor care nu au fost instruite cu privire la modul de folosire şi manipulare al produsului.
– Folosirea produsului in alte scopuri decat cele pentru care a fost creat si confectionat.
– Utilizarea produsului in alt domeniu de folosire , decat cel inscris in prezentul certificat.
– Folosirea unor accesorii sau obiecte incompatibile cu produsul ( piese de schimb , lubrefianti , combustibili , consumabile etc. ) care afecteaza modul de functionare, performantele si durabilitatea acestuia .
– Uzura normala, reglajele periodice si consumabilele nu fac obiectul garantiei.
– Aplicarea unor modificari neautorizate de catre furnizor .
– Modificarea, stergerea sau inlocuirea seriilor produsului .
– Actionarea asupra reglajelor fixate de catre furnizor.
– Folosirea unor cabluri de alimentare sectionate sau inadite.
– Nefolosirea sau eliminarea sistemelor de protectie din dotarea produselor ( sigiliu , carcasa etc ).
– Interventia asupra produsului de catre persoane sau unitati service neautorizate de catre SC ACC INSTASHOP ONLINE SRL.

Solutionarea garantiilor dureaza 15 zile de la primirea coletului.

Costurile de transport tur-retur, prin curier rapid, vor fi suportate de Cumparator.

Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului in oricare dintre urmatoarele cazuri: – daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului;
– daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp de maxim 15 zile calendaristice;
– daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie, fara inconveniente semnificative pentru consumator.

Clientul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului, daca lipsa conformitatii este minora.